Skip to content

Hírek, események

Bácsai Egyházközségi Napközis Tábor

„Légy vidám és tedd a jót, a verebeket pedig hagyd csiripelni”

(Bosco Szent János)

„Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor a kérdező így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mk 10,17-20).

TÉMÁK:

1, NAP: Alázat, Jóakarat, bölcsesség.

2, NAP: A Béke útja: Nagylelkűség, szelídség, türelem.

3, NAP: Nem csak vízzel lehetséges: Tisztaság.

4, NAP: A több néha kevesebb: Mértékletesség

5, NAP: Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a szeretet! Feltétel nélkül jár vagy küzdenünk kell érte?

TARTALOM:

A hét során az emberi élet és létezés alapértékeit, alapmagatartásait járjuk körül. Nevezzük őket egyszerűen értékeknek vagy erényeknek, azon belül is isteni és emberi, ún. sarkalatos erényeknek. Lehet, hogy jobban és könnyebben eligazodunk a témában, ha a kevélység, harag, irigység, lustaság… meghatározásával is foglalkozunk, alapvető célunk azonban az emberi értékek erények gyakorlásának örömét, boldogságát megéreztetni, megízleltetni a Tábor résztvevőivel. A szervezők, jószándékú segítők és a megteremtett közösség együttműködő segítségével és tevékenységével.

A TÁBOR FŐ TÁMOGATÓJA:

–        Római Katolikus Szent István király Plébánia (Bácsa)

–        Jobbkéz alapítvány

JELENTKEZÉS:

Elektronikus formában

Segítők lehetnek 18 életévüket betöltött egyetemisták és felnőttek. Természetesen középiskolások jelentkezését is várjuk főleg a szerdai és a pénteki napokon

Jelentkezés időtartama a táborzók számára: 2022.05.22-től-06.22-ig vagy 50 főig.

KAPCSOLATTARTÓ:

Michlné Gondán Zsuzsa   +3630/2362-267

Fehérvári Imre                  +3630/5835-368

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Táborozóknak: 5.000 Ft/fő, testvérek esetén 3000 Ft/fő.

Segítőknek és ministránsoknak: nincs részvételi díj

Fizetés módja: átutalással,

Római Katolikus Szent István király Plébánia (Bácsa) DT-Bank, 58600283-11086789,

közleménybe: BENK_gyermek neve_gyermekek száma

 (pl.: BENK_Kiss József_2)

A jelentkezés az átutalás után válik érvényessé!

ÉTKEZTETÉS:

Saját tarisznyából

KIRÁNDULÁS:

A szerdai napon természetközeli kenutúra és kirándulás Mosonmagyaróvár és Halászi között.

Utazás: (oda-vissza) Külön busszal.

TÁBORZÁRÁS:

A tábort pénteken záró Szentmisével zárjuk, ahova szeretettel hívunk és várunk minden családtagot!

Kérdés esetén keressék a kapcsolattartókat a megadott elérhetőségeken.

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA

A MKPK 2020. márc. 17-én kelt rendelkezése alapján a mai naptól, bár a templomok nyitva lesznek, minden nyilvános liturgia, beleértve a „nép részvételével” bemutatott szentmisét is, a rendelkezés visszavonásáig szünetel!

A fentiekben lévő rendelkezés alapján, a rendelkezés ideje alatt templomunkban hívek részvételével bemutatott szentmise illetve bármilyen más szertartás nem lesz! Tisztelettel kérjük az információ átadását másoknak is.

A rendelkezés alapvető célja, a zárt térben való gyülekezés és jelenlét megszüntetésével lassítani a vírus terjedését. A rendelkezés értünk van! Meg kell értenünk, hogy csak abban az esetben fáradozhatunk az emberek és az egyes ember üdvösségén, ha most mindent megteszünk életének és egészségének megóvásáért.

Senkinek nem kell lelkiismeret furdalást érezni a vasárnapi és ünnepi szentmise elmulasztásáért. A Püspök Atyák a fenti rendelkezésben mindenki számára megadták a felmentést!

Ebben a számunkra nehezen értelmezhető és elfogadható helyzetben javasolt lelkiekben bekapcsolódni egy olyan egy időben zajló szentmisébe, amelynek időpontját ismerjük. A „lelki áldozás” fogalmának lényegi ebben a csatolmányban mindenki megtalálja. Templomunkban a szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra, „nép részvétele nélkül”, természetesen ingyenesen elvégzem.

Ünnepek a héten:

Szerda: Urunk Születésének hírüladása FÜ

Szentmiseszándékok a héten:

 • 25.sz Szentpéteri István n. Dékán Margit cs. Tagok /18.00/
 • 26.cs Németh József /évf. /18.00/
 • 27.p Győri Imre n Huszár Anna /18.00/
 • 29.v † Ladocsi Béla n. Bacskó Terézia /10.00/

A továbbiakban is, mint eddig, naponta végzem minden emberért, az Egyházért, a megkereszteltekért, de különösen is a „rám bízottakért” a napi zsolozsmát. A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába.

 • 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret;
 • 11.45: Napközi imaóra;
 • 17.45: Esti dicséret;
 • 22.00: Befejező imaóra.

Zsolozsmát kérésre kölcsönbe tudok adni, de létezik online elérhető és telefonra is letölthető verzió. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára.

Mától, ha elfoglaltságom engedi, a déli harangszó harmadik (és az Ige testté lett…) Üdvözlégy Mária imája alatt Szentségi áldásban részesítem mindazokat, akik lélekben a templom felé fordulnak.

Plébánosként szolgálati helyemen elérhető vagyok:  Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára.

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Mély testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

Nagyböjti lelkigyakorlat, Dr. Beer Miklós püspökatya vezetésével

Kérjük Krisztust Nagyböjt idején:
„Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint”

/Ferenc pápa/

2020. febr. 28-29; márc. 1.

02.28. Péntek:

 • 18:00 óra: 1. elmélkedés szentmise keretében

A kereszténység „alapértékei” Szent Jánosnál I.

02.29. Szombat:

 • 10:30 Ministránspróba
 • 16:00 Mocorgós mise a kultúrházban

A mocorgós mise után a gyermekek számára foglalkozást tartunk!

 • 17:00 Előadás, fórum akultúrházban

Feladatunk „az  egész teremtett világ, de különösen a szegények, elesettek őrzése”! /Ferenc pápa./. „Oszd meg…, fogadd be…, öltöztesd föl…, ne fordulj el…! Akkor majd felragyog világosságod…” /Iz58,7-8/.  

03.01. Vasárnap:

 • 10:00 2. elmélkedés szentmise keretében

A kereszténység „alapértékei” Szent Jánosnál II.

20.000-en együtt az Úrral!

Kedves Testvérem!

„Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett…”

Egyórás szentségimádásra hívunk Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen az estén, bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Tarts velünk! Veled együtt megleszünk 20 000-en.

A helyi közösségünkkel mi is összegyűlünk, hogy Krisztust együtt imádjuk.

Én itt leszek szentségimádáson: Szent István Plébánia, Győr-Bácsa

Gyere, tarts velünk Te is, és jelentkezz!

A jelentkezés egy jó lehetőség arra is, hogy feliratkozz a NEK 2020 hírlevélre, melynek segítségével folyamatosan tájékozódhatsz arról, hogyan halad a 2020-as esemény előkészítése, és első kézből értesülhetsz programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.

 

Remélem találkozunk!

Szeretettel,
Egresits Ferenc

Nagyböjti lelkigyakorlat Dr. Veres András megyéspüspök vezetésével

Nagyböjti lelkigyakorlatunk 2017. március 25-26-án lesz templomunkban.

A lelkigyakorlatot Dr. Veres András győri megyéspüspök, a MKPK Elnöke vezeti.

Időpontok:

 • Március 25. szombat:  18:00
 • Március 26. vasárnap: 08:30

 

„- HISZEL AZ EMBERFIÁBAN?”

„- HISZEK URAM!”

Adj nekem, Uram,

Tiszta értelmet—hogy Téged lássalak,

Alázatos értelmet—hogy Téged hallgassalak,

A szeretet lelkületét—hogy Neked szolgáljak,

A hit lelkületét—hogy Benned maradjak!

/Dag Hammarskjöld/

BETEGEK VILÁGNAPJA

„Hozzá vitték a sokféle betegségtől szenvedőket… – és Ő meggyógyította őket.”

(Mt 4, 24)

Betegek világnapja

2017. február 10-én, pénteken este 6 órakor szentmisében imádkozunk a betegekért, az idősekért.

Az idősek vagy betegek, ha szeretnék, fölvehetik a betegek kenetének szentségét. A szentség erejéből vigasztalást, erőt meríthetnek napjaik nehézségeinek elviseléséhez, és megérezhetik, hogy Isten mellettük áll. Aki a templomba nem tud eljönni, de szeretne a betegek kenetében részesülni, annak ugyanezen a napon délelőtt otthon is lehetőséget szeretnénk adni erre.

Jelentkezni a sekrestyében lehet.

Mindenkit szeretettel várunk!

Farsangi bál, 2016. február 6-án

Farsang-2016
Egyházközségünk hagyományos farsangi összejövetele február 6-án szombaton 19.00-kor lesz.
A bál megszervezése most is jótékonysági céllal történik: a nyári napközis tábor támogatása.

Helyszín: Bácsai Művelődési Ház

Belépőjegyek ára:

 • felnőtt: 3000,-
 • diák: 1500,- Ft/fő.

Belépési feltétel családonként 1 tál sütemény és 1 db tombolatárgy.

További részletek a képre kattintva.
Szeretettel várunk mindenkit!

Betegek világnapja, 2016 február 11.

Február 11.-én csütörtökön, Betegek Világnapján ismét felajánljuk a Betegek kenetének közösségi kiszolgáltatását. A Betegek kenetét a közösségi kiszolgáltatás alkalmával az veheti fel, aki betegség vagy öregség miatt, veszélybe kerül. (CIC 1004). A felvételhez a sekrestyében való regisztrálás, és a szentgyónás elvégzése szükséges. Ágyhoz vagy lakáshoz kötött betegekhez 12-én pénteken délelőtt tudok ellátogatni.