Skip to content

Bácsai Egyházközségi Napközis Tábor

„Légy vidám és tedd a jót, a verebeket pedig hagyd csiripelni”

(Bosco Szent János)

„Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor a kérdező így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mk 10,17-20).

TÉMÁK:

1, NAP: Alázat, Jóakarat, bölcsesség.

2, NAP: A Béke útja: Nagylelkűség, szelídség, türelem.

3, NAP: Nem csak vízzel lehetséges: Tisztaság.

4, NAP: A több néha kevesebb: Mértékletesség

5, NAP: Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a szeretet! Feltétel nélkül jár vagy küzdenünk kell érte?

TARTALOM:

A hét során az emberi élet és létezés alapértékeit, alapmagatartásait járjuk körül. Nevezzük őket egyszerűen értékeknek vagy erényeknek, azon belül is isteni és emberi, ún. sarkalatos erényeknek. Lehet, hogy jobban és könnyebben eligazodunk a témában, ha a kevélység, harag, irigység, lustaság… meghatározásával is foglalkozunk, alapvető célunk azonban az emberi értékek erények gyakorlásának örömét, boldogságát megéreztetni, megízleltetni a Tábor résztvevőivel. A szervezők, jószándékú segítők és a megteremtett közösség együttműködő segítségével és tevékenységével.

A TÁBOR FŐ TÁMOGATÓJA:

–        Római Katolikus Szent István király Plébánia (Bácsa)

–        Jobbkéz alapítvány

JELENTKEZÉS:

Elektronikus formában

Segítők lehetnek 18 életévüket betöltött egyetemisták és felnőttek. Természetesen középiskolások jelentkezését is várjuk főleg a szerdai és a pénteki napokon

Jelentkezés időtartama a táborzók számára: 2022.05.22-től-06.22-ig vagy 50 főig.

KAPCSOLATTARTÓ:

Michlné Gondán Zsuzsa   +3630/2362-267

Fehérvári Imre                  +3630/5835-368

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Táborozóknak: 5.000 Ft/fő, testvérek esetén 3000 Ft/fő.

Segítőknek és ministránsoknak: nincs részvételi díj

Fizetés módja: átutalással,

Római Katolikus Szent István király Plébánia (Bácsa) DT-Bank, 58600283-11086789,

közleménybe: BENK_gyermek neve_gyermekek száma

 (pl.: BENK_Kiss József_2)

A jelentkezés az átutalás után válik érvényessé!

ÉTKEZTETÉS:

Saját tarisznyából

KIRÁNDULÁS:

A szerdai napon természetközeli kenutúra és kirándulás Mosonmagyaróvár és Halászi között.

Utazás: (oda-vissza) Külön busszal.

TÁBORZÁRÁS:

A tábort pénteken záró Szentmisével zárjuk, ahova szeretettel hívunk és várunk minden családtagot!

Kérdés esetén keressék a kapcsolattartókat a megadott elérhetőségeken.

Élő közvetítések 2022-ben

Kedves Testvérek!

2022 januárjától az élő online szentmise közvetítések minden hónap első vasárnapján és a főünnepek alkalmával lesznek elérhetőek a Plébániánk YouTube csatornáján.

Szeretettel várjuk ide azokat, akik korlátozásuk miatt nem tudnak személyesen részt venni a szentmisék közösségi megélésében.

URUNK MENNYBEMENETELE

A MKPK májusi rendelkezése alapján: a templomok nyitva vannak, a nyilvános liturgiák látogathatók a korábban hozott szabályok betartásával. A rendelkezés teljes visszavonásáig a Húsvét idején, a Plébániánkon bevezetett gyakorlat továbbra is él /zsolozsma, áldás délben…/.

Ünnepek a héten:

Kedd: Néri Szent Fülöp E

Vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP FÜ

Szentmiseszándékok a héten:

26.k Szülők

28.cs Szabó Sándor és n. Lázár Julianna

29.p

31.v Hálából /40. Ház. Évf./

1, Májusban a szentmisék végén elmondjuk a Loretói litániát. Jövő vasárnap, Pünkösd főünnepén visszaállunk a veszélyhelyzet előtti gyakorlatra: harangszó, orgona, ének, csengetés. Az idén a Nyári Napközis Tábor elmarad.

2, Plébániánk a veszélyhelyzet miatt nehéz anyagi helyzetbe került. Tisztában vagyunk a családok és vállalkozások pillanatnyi helyzetével és nehézségeivel, ezért azokat kérjük, akik megértik nehézségünket és módjukban áll segíteni, illetve a maguk részéről készek egyházi hozzájárulásukat a fentiek fényében mielőbb rendezni, vagy a járvány miatt kiesett perselyadományt egy egyszeri adománnyal kompenzálni. A befizetés banki átutalással a legegyszerűbb: Bsz.:58600283-11086789, de a szokott módon a sekrestyében is lehetséges. Köszönjük a megértést és támogatást! A fentiekkel kapcsolatban a PTT tagjaival megfelelő időpontot keresünk, hogy tájékoztatni tudjuk a kedves testvéreket. Addig is tisztelettel kérek mindenkit, hogy tartózkodjunk a valóságot nélkülöző, felületes információk alapján történő felesleges érzelmek felkorbácsolásától. Türelmüket köszönjük!

3, Hálás köszönet azoknak, akik most szombaton is alapos takarítást végeztek templomunkban. Átmenetileg így szeretnénk megoldani templomunk takarítását! Az „önkéntes csapathoz” további jelentkezőket is várunk! Köszönjük! Isten áldása kísérje minden fáradozásukat!

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Az „Élő Víz” mai száma itt olvasható.

HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA

A MKPK májusi rendelkezése alapján: a templomok nyitva vannak, a nyilvános liturgiák látogathatók a korábban hozott szabályok betartásával. Továbbra is kérjük a betegség és koruk miatt veszélyeztetetteket saját egészségük és jólétük megőrzése érdekében ne látogassák még a nyilvános szertartásokat. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Szentmiseszándékok a héten:

19.k Petes Mihály és n. Érsek Zsófia és cs.t-ok

21.cs

22.p Zsebedics Imre és n. Pajor Magdolna

24.v † Müllner Károly /2.évf./

1, Májusban a szentmisék végén elmondjuk a Loretói litániát. Az MKPK korábbi rendelkezésének teljes visszavonásáig a Húsvét idején bevezetett gyakorlat továbbra is él /zsolozsma, áldás délben…/.

2, Az idei Nagymarosi Ifjúsági Találkozót máj. 23-án online fogják megtartani „Maradj velünk, Urunk!” mottóval. A részvételhez a találkozó YouTube-csatornáján már fel lehet iratkozni

3, Plébániánk, a veszélyhelyzet miatt, sajnos, abba a helyzetbe került, hogy bármikor megjelenhet egy olyan egyszeri vagy folyamatos szolgáltatás számlája, amelyet már nem tud kiegyenlíteni. Tisztában vagyunk a családok és vállalkozások pillanatnyi helyzetével és nehézségeivel, ezért azokat kérjük, akik megértik nehézségünket és módjukban áll segíteni, illetve a maguk részéről készek egyházi hozzájárulásukat a fentiek fényében mielőbb rendezni, vagy a veszélyhelyzet miatt kiesett perselyadományt egy egyszeri adománnyal kompenzálni. A befizetés banki átutalással a legegyszerűbb: Bsz.: 58600283-11086789. Köszönjük a megértést és támogatást!

4, Hálás köszönet azoknak, akik az átmeneti idő után alapos nagytakarításban részesítették templomunkat. Az „önkéntes csapathoz” további jelentkezőket is várunk! Köszönjük! Minden fáradozásukat Isten áldása kísérje!

5, Amennyiben a pozitív folyamat a továbbiakban is folytatódik, akkor május 31-én Pünkösdvasárnap térünk vissza az orgonás misére.

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

A mindenkivel való mielőbbi találkozás reményében, imádságos köszöntéssel: Feri a.

Az “Élő Víz” kiadvány, Húsvét 6. vasárnapi része itt olvasható.

HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA

A MKPK májusi rendelkezése alapján: a templomok nyitva vannak, a nyilvános liturgiák látogathatók a korábban hozott szabályok betartásával. Továbbra is kérjük a betegség és koruk miatt veszélyeztetetteket saját egészségük és jólétük megőrzése érdekében ne látogassák még a nyilvános szertartásokat. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Szentmiseszándékok a héten:

12.k –

14.cs –

15.p –

17.v id. Teilinger Imre és n. Schiller Margit és lányuk Teilinger Irén

1, Májusban a szentmisék végén elmondjuk a Loretói litániát. Az MKPK korábbi rendelkezésének teljes visszavonásáig a Húsvét idején bevezetett gyakorlat továbbra is él /zsolozsma, áldás délben…/.

2, Az idei Nagymarosi Ifjúsági Találkozót máj. 23-án online fogják megtartani „Maradj velünk, Urunk!” mottóval. A részvételhez a találkozó YouTube-csatornáján már fel lehet iratkozni

3, Plébániánk sajnos abba a helyzetbe került, hogy bármikor megjelenhet egy olyan egyszeri vagy folyamatos szolgáltatás számlája, amelyet már nem tud kiegyenlíteni. Tisztában vagyunk a családok és vállalkozások pillanatnyi helyzetével és nehézségeivel, ezért azokat kérjük, akik megértik nehézségünket és módjukban áll segíteni, illetve a maguk részéről készek egyházi hozzájárulásukat a fentiek fényében mielőbb rendezni, vagy a veszélyhelyzet miatt kiesett perselyadományt egy egyszeri adománnyal kompenzálni. A befizetés banki átutalással a legegyszerűbb: Bsz.:58600283-11086789. Köszönjük a megértést és támogatást!

4, Hálás köszönet a hölgyeknek, akik az átmeneti idő után alapos nagytakarításban részesítették templomunkat. Az „önkéntes csapathoz” további jelentkezőket is várunk! Köszönjük! Minden fáradozásukat Isten áldása kísérje!

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

A mielőbbi találkozás reményében, imádságos köszöntéssel: Feri a.

Az “Élő Víz” kiadvány, Húsvét 5. vasárnapi része itt olvasható.