Skip to content

Monthly Archives: január 2014

Betegek világnapja 2014. február 11.

„HA BETEG VALAKI KÖZTETEK…”

SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA, GYŐR-BÁCSA

2014. február 11.-én 18.00-kor kezdődő Szentmise keretében imádkozunk betegeinkért és az egészségügyben dolgozókért.

Azok számára, akik „betegség vagy öregség miatt veszélybe kerültek”, felajánljuk a betegek kenetének közösségi felvételét. A felvételhez elengedhetetlen a Szentgyónás és az előzetes regisztráció.

Az Egyházközségi Képviselő Testületi tagok felajánlják, hogy a betegek szállításában segítséget nyújtanak. Ennek igényét a sekrestyében történő regisztráció során jelezzék.

Betegeket, egészségügyben dolgozókat és minden kedves testvérünket hívjuk és várjuk a Szentmisére.

Mocorgós mise

Mocorgós mise 2014. február 1.

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM A GYERMEKEKET!”

KEDVES OVIS HITTANOSOK!
KEDVES SZÜLŐK!

Az ún. mocorgós misék gyermekek körében aratott eddigi sikere után 2014 február 1-én szombaton Urunk Bemutatásának /Gyertyaszentelő Boldogasszony/ ünnepének előestéjén 16.00-kor mocorgós misét tartunk a templomban.
A Szentmise érvényes vasárnapra, lehetőség szerint figyelembe veszi a kisebb és az óvódás korosztály igényeit Az ovis hittanos gyermekek családjai számára rámutat arra, hogy a keresztény élet több, mint az ovis hittan közösségi élménye. Ugyanakkor mindezt élményszerűen a gyermekek szintjén igyekszik elérni.
Bízva a találkozásban szeretettel hívjuk a családot:

2014. február 1-én szombaton 16.00 órára

Karitász hírek

A Római Katolikus Szent István Plébánia, Győr-Bácsa, Karitász csoportja december 19-én csütörtökön Bácsára és Sárásra vitte ki a szeretetcsomagokat a rászoruló családoknak és személyeknek. A hívek jólelkű tartós élelmiszer és anyagi támogatásának köszönhetően a karitász csoport tagjai és önkéntesei mintegy 50 csomagot osztottak szét. A címzettek nagy örömmel fogadták és hálásan köszönik. A karitász csoport tagjai örömmel vették, hogy egyre több helyen a csomag átadásán túl személyes találkozásra is sor kerülhetett.

A Római Katolikus Szent István Plébánia és Karitász csoportja nevében december 5-én és 20-án Egresits Ferenc plébános, Kocsis Zsuzsi és Petes Mihályné – a szükséges engedélyek megszerzése után – a Vámosszabadi menekült táborban járt. Szent Miklós napjára emlékezve önkéntesek és az ifjúsági csoport által készített ajándék zoknikat vittek. Karácsonyra pedig minden ott lakónak egy-egy szerény ajándékcsomagot nyújtottak át egy nagyon szolid karácsonyi ünnepség keretében. Feri atya a hirdetésben így indokolta az akciót a kedves hívek számára: „fontosnak tartottuk az ajándék átadását, kifejezve ezzel, hogy az Isten, és így a hívő ember előtt mindenki számít. Bár hazát és megélhetést nem adhatunk számukra, de legkevesebb, hogy kifejezzük haza és élettér iránti ínségükben, legmélyebb emberségükben szolidárisak vagyunk velük. Isten végtelen szeretete, és a keresztény felebaráti szeretet őket sem hagyja magukra. Hálásak lehetünk, hogy ennek most jelét adhattuk.”

Képgaléria

19 éves az egyházközség imacsoportja

Az egyházközség imacsoportja 1995. január 5-én alakult, s azóta – Istennek legyen hála – heti rendszerességgel tartja az imaórát.

Az imacsoport tagjai Jézus ígéretének biztos tudatában gyűlnek össze:

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”

(Máté 18,20)

Az imaóra tehát Jézussal való találkozás helye.
Az imaóra vezetését a Szentlélekre bízzuk:

  • Imádsággal, énekkel dicsérjük a Szentháromságos Egy Istent.
  • Litánia imádkozásával engeszteljük az irgalmas Jézust önmagunk, családjaink, egyházközségünk vétkeiért, gyengeségeiért.
  • Az egyház liturgikus rendje szerint olvassuk a Szentírást. Elmélkedve hallgatjuk Jézus szavát, üzenetét, majd egyéni imával válaszolunk.
  • Rózsafüzért imádkozunk. A Szűzanya oltalmát, pártfogását kérve bízzuk rá gondjainkat, nehézségeinket. Gyermeki bizalommal kérve: járjon közben értünk szent Fiánál, vezessen minket szent Fiához, aki az Út, az Igazság és az Élet.

Az imacsoport tagjai adják az egyházközségi imalánc gerincét. 2006 óta – már erősen megfogyatkozva – jelenleg 22 fő imádkozik naponta egy tized rózsafüzért (havi titokcserével) hazánk megtérésért.

Hálás szívvel, hívő lélekkel köszönjük meg Jézus kegyelmét, amellyel ennyi éven át megtartotta az imacsoportot. Növelte hitünket, örömünket a reményben és szeretetünket a cselekvésben.

Az imacsoport nem zárt közösség, nyitott bárki számára, szeretettel fogadjuk minden testvér érdeklődését és csatlakozását.

 
2013. december 31.

Imacsoport tagjai

Összejövetelek hétfőnként 17 óra kezdettel a Hargita u. 2. szám alatt.

rozsafuzer