Skip to content

Keresztség

„… megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!”

A keresztség az egész keresztény élet alapja, kapu és ajtó, amely utat nyit a többi szentség, az Istengyermeki élet teljessége felé. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, újjászületünk, mint Isten gyermekei, Krisztus tagjaivá leszünk, beletestesülünk az Egyházba és részesei leszünk küldetésének. A Keresztség fölvétele minden még meg nem keresztelt személy számára lehetséges. Az Egyház minden keresztelendőtől megkívánja a hit megvallását: felnőtt esetében személyesen tőle, kisgyermek esetében a szülőktől és az Egyháztól. A Keresztség szükséges az üdvösséghez mindazoknak, akiknek hirdették az evangéliumot, és lehetőségük van e szentség kérésére.

Kisgyermek keresztelésének kérése esetén, a plébánián beszerezhető adatlapot kell kitölteni, és az adatlaphoz csatolt kérdések alapján egyszeri keresztelési megbeszélésre lehet számítani. A kérdőív azt a célt szolgálja, hogy a szülők már egymásközti beszélgetés formájában tisztázni tudják elképzeléseiket, szándékukat és kérdéseiket. Mivel a keresztség alapszentség, konkrét feltételekhez nem köthető, és teljesen ingyenes. Minimális feltétel, hogy legalább az egyik szülő meggyőződéssel kérje. A keresztség szentségének kiszolgáltatásánál a lakóhely szerinti Egyházközség plébánosa az illetékes. Indokolt esetben, – a helyi plébános által kiállított engedély birtokában – máshol is megtartható a keresztelés. Keresztszülő az a személy lehet, aki maga is katolikus keresztény, példamutató keresztény életet él, volt elsőáldozó és bérmálkozott, (ha házas, egyházi házasságban él, saját gyermekeit keresztény módon neveli). Ha bármelyik feltétel hiányzik – az utolsót kivéve -, akkor a kiválasztott személy csak a keresztség tanújaként lehet jelen. A szülők kötelességet vállalnak, hogy úgy nevelik megkeresztelt gyermeküket, hogy hitünk szerint éljen: tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse istent és embertársait, ahogy krisztus Urunk tanította. A keresztszülők pedig ígéretet tesznek, hogy támogatják a megkeresztelt gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében.

Felnőtt keresztelésre főként a keresztény házasságra való felkészülés részeként szoktunk sort keríteni, de más érdeklődő esetében is hasonló módón járunk el. A plébánián külön keresztelésre felkészítő csoport nincs, ezért a felkészülés egyénileg történik. A beszélgetések a „Hitünk és életünk” című hittankönyv tematikáját követik, és érintik a megélt liturgia kérdéseit is. A plébánia nyitott a keresők és kérdezők egyéni módón megnyilvánuló jó szándékú közeledéseivel szemben is.