Skip to content

Bérmálás

„… vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”

A második szentséget a keresztségi kegyelmet megerősítő és megszilárdító hatása miatt nevezzük Bérmálásnak. A Bérmálás hatása a Pünkösdhöz hasonlóan a Szentlélek különleges kiáradása. Ez a kiáradás a lélekbe eltörölhetetlen karaktert pecsétel, és a keresztségi kegyelem növekedését eredményezi: mélyebbre gyökereztet az istengyermekségben; szorosabban egyesít Krisztussal és az Ő Egyházával; föléleszti a lélekben a Szentlélek ajándékait; különleges erőt ad a keresztény hit melletti tanúságtételre. Fölveheti az és föl is kell vennie annak, de csak egy alkalommal, aki már meg van keresztelve.

Iskolai hitoktatás hiányában a 14 éves kor környékén megszokott ünnepélyes bérmálás a plébánián nincs. Az iskolai hitoktatásból kikerült valamint házasság előtt álló fiatalok számára azonban adott a lehetőség, hogy bérmálásukat kérjék, és arra felkészüljenek. Nem ritka, hogy felnőtt keresztények életük egy bizonyos pontján felismerik, hogy a keresztény élet teljességéhez a bérmálásra is szükségük van. A felkészülés hasonlít a keresztelési felkészüléshez: egyénileg vagy csoportosan a plébánián történik. Bérmaszülő az lehet, aki katolikus vallású, a 16. életévét betöltötte és maga is volt bérmálkozó. Ha házas, legyen érvényes katolikus házassága. Éljen hitéhez méltó életet (rendszeresen járjon szentmisére, gyónjon, áldozzon, gyermekeit vallásos lelkületben nevelje, anyagi kötelezettségeit teljesítse). A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozót a keresztény életben szóval és példával segítse.