Skip to content

Házasság szentsége

„…Isten szent színe előtt feleségül veszlek… feleségül megyek hozzád”

Isten, aki a szeretet, és aki az embert szeretetből teremtette, meghívta őt a szeretetre. A férfi és a nő házastársi egysége, melyet a Teremtő alapozott és határozott meg sajátos törvényekkel, természete szerint a házastársak közösségére és javára, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére van rendelve. A házastársi egység az eredeti isteni terv szerint fölbonthatatlan. A Házasság szentsége a házastársak között örök és kizárólagos köteléket hoz létre. A szentség megadja a házastársaknak a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy az életszentséget a házaséletben és a gyermekek felelős elfogadásával és nevelésével érjék el.

A megváltás legfontosabb célja az ember megszentelése és boldogsága. A boldog családi életre való felkészítés már a családban és a közösségben kezdődik. Része a fiatalok közösségi nevelése a fejlődés különböző szakaszainak figyelembevételével: önértékelés, elszakadás, önfeledt szórakozás, nemi tisztaság kérdése, párkeresés. Mikor jelentkezzünk a plébánián, ha katolikus esküvőt tervezünk? A plébániák is éves előjegyzéssel rendelkeznek. Kellemetlen, ha túl későn derül ki, hogy a kiválasztott időpont nem jó. A jegyes oktatás min. 6 alkalom, nagy segítség, ha egyéb készületekkel (szükség esetén keresztségre, elsőáldozásra való felkészüléssel) együtt történik, sőt azok előtt jár. Jelentkezni ott kell, ahol az esküvőt tartani szeretnék, amennyiben ez nem azonos a jelenlegi tartózkodási hely szerinti plébániával, akkor legalább egyikőjük plébánosát fel kell keresniük mindkettőjük 3 hónapnál nem régebbi keresztelési anyakönyvi kivonatával az ún. „elbocsátó” kiadásáért.