Skip to content

Nagyböjti készület, napi elmélkedések

Nagyböjt kezdetén szeretnénk segítséget nyújtani Ferenc pápa Evangelii Gaudium című apostoli leveléből válogatott gondolatokkal. Nagyböjt minden napjára egy szentírási idézet, egy rövid elmélkedés és cselekvő készületre való buzdítás található itt.

Az előkészület letöltése PDF formátumban.

Olvass! Elmélkedj! Cselekedj!
Március 5.
Hamvazószerda
Joel 2,12-18.
2Kor 5,20-6,2
Mt 6,1-6. 16-18.
„A keresztény lét kezdetén nem valamilyen erkölcsi döntés, vagy egy nagy eszme áll, hanem egy találkozás egy eseménnyel vagy egy személlyel, miáltal az életünknek új horizontja és ezáltal meghatározott iránya keletkezik.” Figyelmesen, imádkozva végigolvasom a Hiszekegyet
Március 6.
Csütörtök
Mtörv 30,15-20.
Lk 9,22-25.
Az Evangélium örömhíre betölti a szívét és az egész életét azoknak az embereknek, akik találkoznak Jézussal. Azok, akik hagyják megmenteni magukat, megszabadulnak bűneiktől, szomorúságaiktól, a belső ürességtől és az elszigeteltségtől. Találkozom a magát kinyilatkoztató Istennel a Szentírásban
Március 7.
Péntek
Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15
Minden keresztényt meghívok – függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagy melyik végén él is a világnak – arra, hogy még ma újítsa meg a személyes találkozását Jézus Krisztussal. Vagy legalábbis hozzon egy döntést: nap, mint nap szüntelenül keresni fogja Őt, és hagyja, hogy Jézus megtalálja. Igyekszem ma minden erőmmel szeretni az Urat.
Március 8.
Szombat
Iz 58,9b-14.
Lk 5,27-32.
Semmi alapja nincs annak, ha valaki azt gondolná: Ez a meghívás rám nem vonatkozhat, mert „abból az örömből, amit Isten hoz a számunkra senki nincs kizárva”. Ha valaki kockáztat, azt az Úr nem hagyja cserben, és ha valaki csak egy kis lépést is tesz Jézus felé, mindjárt felfedezheti, hogy Ő tárt karokkal várja a mi közeledésünket. Szentháromságos szeretettel leszek jelen ma családomban
Március 9.
Nagyböjt
1. vasárnapja
Ter 2,7-9. 3,1-7a.
Róm 5,12-19.
Mt 4,1-11.
Ez az a pillanat, amikor Jézusnak kimondhatjuk: „Uram, én hagytam, hogy csalódjak, százféle módon elbújtam, elmenekültem a Te szereteted elől, de most újra itt vagyok azért, hogy megújítsam a Veled való szövetséget. Szükségem van Rád! Válts meg engem újra, vegyél fel még egyszer megváltó karjaid közé engem.” Végiggondolom, miben lehetnék hűségesebb
Március 10.
Hétfő
ApCsel 13,46-49.
Lk 10,1-9.
Minél inkább el tudjuk veszíteni önmagunkat, annál nagyobb lesz az örömünk hozzá visszatérni. Újra csak mondom: Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba, mi vagyunk csak azok, akik belefáradunk abba, hogy kérjük az Ő megbocsátását. Ő megígérte nekünk hogy „hetvenszer-hétszer” (Mt 18,22) megbocsát. Kitűzöm szentgyónásom időpontját és felkészülök rá
Március 11.
Kedd
Iz. 55,10-11.
Mt 6,7-15.
Az öröm alkalmazkodni tud ezekhez, átalakul, és mindig megmarad legalább egy kis fénysugár formájában, ami a személyes tudatunkból tör elő, és azt sugallja: bármilyen körülmények között, határtalanul szeretnek engem. Ügyelek rá, hogy ne csapjanak be a kísértő hazugságai
Március 12.
Szerda
Jón. 3,1-10.
Lk 11,29-32.
Senki nem tudja elbitorolni tőlünk azt a méltóságot, amivel ez a végtelen és rendíthetetlen szeretet felruházott minket. Ő nem hagy cserben, visszaadhatja az örömünket – ez jóleső érzéssel tölt el, és feljogosít arra, hogy felemeljük a fejünket és mindent újra kezdhessünk. Ma „igaz” emberként élek
Március 13.
Csütörtök
Eszt. 4,17 sk.
Mt 7,7-12.
Ne meneküljünk el Jézus feltámadásától, ne hagyjuk magunkat letaglózni azzal, ami újra és újra előfordulhat. Semmi sem lehet erősebb, mint az Ő élete, amit értünk veszített el! Részt veszek szentségimádáson
Március 14.
Péntek
Ez 18,21-28.
Mt. 5,20-26.
A legszebb és legtermészetesebb örömet az egészen szegény emberek között láttam, akiknek csak igen kevés volt, amihez ragaszkodhatnának. Emlékszem olyan emberek hamisítatlan örömeire is, akik megértették, hogy milyen fontos dolog a hívő, nagyvonalú és egyszerű szívet megőrizni még akkor is, ha a hivatásból eredő kötelezettségek rendkívül jelentősek. Ezek az örömök Isten határtalan szeretetéből fakadnak a legkülönbözőbb formában, ahogy ez Jézus Krisztusban is megjelent. Ingyenesen osztom szeretetemet
Március 15.
Szombat
Nemzeti ünnep
MTörv 26,16-19.
Mt 5,43-48.
Egyedül az Isten szeretetével való találkozás – vagy újratalálkozás – tud megszabadítani bennünket az elszigetelődéstől, illetve az önmagunkba zárkózástól. Az emberi létünk teljességéhez úgy juthatunk el, ha átengedjük Istennek, hogy kivezethessen önmagunkból azért, hogy a valódi énünkkel találkozhassunk. Ott fogjuk megtalálni az evangelizáció forrását. Megkeresek valakit, akivel már régen találkoztam
Március 16.
Nagyböjt
2. vasárnapja
Ter 12,1-4a.
2Tim 1,8b-10.
Mt 17,1-9.
Ha valaki azt a szeretetet, ami visszaadta neki az élete értelmét megtapasztalta, hogyan is tarthatná vissza azt a vágyat, hogy erről másoknak is beszélhessen? Örömmel szolgálom a körülöttem lévőket
Március 17.
Hétfő
Dán 9, 4b-10.
Lk 6, 36-38.
„Az élet gazdagabb lesz, ha valamiért odaadjuk azt, és csenevésszé válik, ha az ember elszigeteli önmagát, és a kényelme érdekében rendezkedik be.” Ma minden cselekedetemmel Istennek szolgálok
Március 18.
Kedd
Iz 1,10. 16-20.
Mt 23,1-12.
A valóságban a legnagyobb örömet azok élhetik át, akik nem törekednek magukat minden áron bebiztosítani, hanem ennél sokkal fájdalmasabb küldetéstudatuk van: másoknak életet adni. Ma miért adhatok hálát?
Március 19.
Szerda
Szent József, Szűz Mária jegyese
2Sám 7, 4-5a.
12-14a.16.
Róm 4,13-22.
Mt 1, 16. 18-21.24a
Az élet annál érettebbé és gazdagabbá válik, minél inkább elveszítjük azt annak érdekében, hogy másoknak életet adhassunk. Végső soron ez minden misszió lényege. Ma minden emberben Isten képmását keresem
Március 20.
Csütörtök
Jer 17,5-10.
Lk 16,19-31.
Fedezzük fel és növeljük magunkban a buzgóságot, annak „az édes örömét”, hogy továbbadhatjuk az evangéliumot, még ha könnyek között vetünk is. Mi az akadály Isten és közöttem?
Március 21.
Péntek
Ter 37,3-4. 12-13a. 17b-28.
Mt 21,33-43.45-46.
„A mostani világunk – ez a félelmeiben és reményeiben is kereső világ – nehogy már kedvtelen, letört emberektől hallja meg az örömhírt, akik türelmetlenek, vagy aggodalmasak, hanem olyanoktól, akiknek az életében szinte átsüt az a kezdeti lelkesedés, ami Krisztus öröméből származik, és így szolgálják az Evangélium hirdetését.” Törekszem rá, hogy ma legyen Isten egyedül elég
Március 22.
Szombat
Mik 7, 14-15.
18-20
Lk 15,1-3.11-32
A hitünk valósága és lényege mindig ugyanaz: Isten, aki az ő mérhetetlen szeretetét a meghalt és feltámadott Krisztusban nyilatkoztatta ki a számunkra Végiggondolom saját hitem történetét, és hálát adok a kegyelmekért.
Március 23.
Nagyböjt
3. vasárnapja
Kiv 17,3-7.
Róm 5,1-2. 5-8
Jn 4,5-42.
Lehetőséget ad a hívei számára, hogy mindig megújulhassanak, bármilyen idősek is, „új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el.” (Iz 40,31). A vasárnap ünnep, a munkát félreteszem, a családdal pihenünk, játszunk.
Március 24.
Hétfő
2 Kir. 5,1-15a.
Lk. 4,24-30.
Keresztes Szent János mondta: „Isten bölcsességének és tudásának összessége olyan mély és végtelen, hogy az ember bármilyen sokat megismer belőle, mindig tud még mélyebbre hatolni benne.” Ma én is tükrözni akarom Isten végtelen jóságát
Március 25.
Kedd
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Iz 7,10-14;8.10
Zsid 10,4-10,
Lk 1,26-
Ő ezekkel az újdonságaival változatlanul, folytonosan meg tudja újítani az életünket, a közösségeinket, különösen akkor, ha az Egyház nehézségeket, vagy a keresztény küldetésünk sötét időket él át. Igyekszem a lehető legtöbb dolgot megdicsérni a nap során
Március 26.
Szerda
Mtörv 4,1.5-9.
Mt 5,17-19.
Jézus Krisztus fel tudja perzselni azokat az unalmassá vált sablonokat, amelyek fogva tartanak bennünket, és amelyekhez mi annyira ragaszkodni tudunk, és meglep bennünket az állandó, isteni természetű kreativitásával. Mai fohászom: Jöjj, Szentlélek Úristen!
Március 27.
Csütörtök
Jer 7,23-28.
Lk 11,14-23.
Minden alkalommal, amikor megpróbálunk a forráshoz visszatérni és az Evangélium ősrégi anyagából újra friss dolgokat meríteni, akkor új utakra találunk. Kibékülök azzal, akivel feszültség van közöttünk
Március 28.
Péntek
Oz 14,2-10.
Mk 12,28b-34.
Kreatív módszerek, másfajta kifejezésformák kerülnek előtérbe, a régi jelek és a szavak a mai világ számára jelentéstartalmukban meggazdagodva merülnek föl újra. Valójában véve minden igazán missziós tevékenység mindig újnak tekinthető. Böjtölök a szegényekért, szenvedőkért
Március 29.
Szombat
Oz 6,1-6.
Lk 18, 9-14.
„Jézus mindenek között az első és a legnagyobb hirdetője az evangéliumnak.” Jókedvvel végzem a munkám
Március 30.
Nagyböjt
4. vasárnapja
1Sám 16,1b.6-7.10-13a.
Ef 5,8-14.
Jn 9,1-41.
Az lesz majd az igazi újdonság, amelyet Isten titokzatos módon éppen ki akar hangsúlyozni, amit ő belead, amivel ő felráz, ami ezerféle módon irányít és kísér bennünket. Minél több embernek szerzek ma örömet
Március 31.
Hétfő Lelkigyakorlat
19:00
Iz. 65,17-21.
Jn. 4,43-54.
Az evangelizáció örömének hátterében is mindig jelen van a hálás visszaemlékezés. Ez olyan kegyelmi adomány, amit kérnünk kell. Az apostolok soha nem felejtették el azt a pillanatot, amikor Jézus megérintette a szívüket. Imádságomban megnyílok Isten szeretete felé, részt veszek a Szentségimádásban
Április 1.
Kedd Lelkigyakorlat
19:00
Ez 47, 1-9.12.
Jn 5, 1-16.
Van néhány olyan személy, akiknek jelentős hatása volt ránk abban, hogy a hitünk öröme kicsírázott. Ilyen tanúk lehetnek akár a környezetünkben élő, egészen egyszerű emberek is, akik a hitéletbe bevezettek bennünket. A hívő ember alapvetően „nem felejt”. Mai döntéseimben különösen keresem a másik ember javát
Április 2.
Szerda Lelkigyakorlat
19:00
Iz 49,8-15.
Jn 5,17-30.
Isten szavának olyan mellékhatásai vannak, amelyeket mi úgysem tudunk előre kikalkulálni. Az Evangélium olyan vetésről szól, amit – ha egyszer elvetettek – az magától nő még akkor is, ha a gazda éppen alszik. (Vö. Mk 4,26-29). A mellettem lévő emberekre figyelek, nem magamra
Április 3.
Csütörtök
Kiv 32,7-14.
Jn 5,31-47.
Az Egyháznak is figyelembe kell vennie a szólásnak ezt a megfoghatatlan szabadságát, mert a kimondott szó a maga módján nagyon különböző formációkban válik hatékonnyá, és ezzel rendszerint túllő a szokásos elképzeléseinken, felrobbantja a korábbi sablonjainkat. Türelmes és megértő leszek egész nap
Április 4.
Péntek
Bölcs 2, 1a.12-22.
Jn 7, 1-2.10.25-30.
Ha hűségesek akarunk maradni a Mester által bemutatott előképhez, akkor életbevágóan fontos, hogy az Egyház ma is vonuljon ki minden aggodalom, minden viszszahúzó erő, és minden félelem ellenére hirdetni az Evangéliumot, ahol ez csak lehetséges, bármilyen helyen és helyzetben. Az Evangélium örömhíre az egész népnek szól, ebből nem szabad senkit sem kirekeszteni. Felajánlom böjtömet és imámat nemzetünk megtéréséért.
Április 5.
Szombat
Jer 11, 18-20.
Jn 7, 40-53.
Az a közösség, aki evangelizálni szeretne, megérzi azt, amikor az Úr ragadja meg a kezdeményezést, amikor elébük áll az ő szeretetével Adom az időmet, a mosolyomat, az ötleteimet, a munkámat
Április 6.
Nagyböjt
5. vasárnapja
Ez 37,12-14.
Róm, 8, 8-11.
Jn 11,1-45.
Tudni fogják, hogy mire megy ki a dolog, és megértik, hogy ezt a kezdeményezést kétségkívül meg kell ragadni, oda kell menni a többiekhez, meg kell keresni a távol állókat, ki kell állni az útkereszteződésekre, hogy akik ki vannak zárva, azokat is meghívhassák. Imádkozom, hogy a kísértésekben is hűséges maradhassak
Április 7.
Hétfő
Dán 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
Dán 13,41c-62
Jn 8, 1-11
Az ilyen közösség megfoghatatlan vágyat érez arra, hogy irgalmasságot cselekedjen – vagyis, hogy közvetítse a Mennyei Atya irgalmának saját magukon megtapasztalt gyümölcseit és ezek jelentőségét. Merjük egy kicsit jobban megragadni ezt a kezdeményezést! Bekapcsolódom az Egyház liturgiájába: szentmisébe vagy szentségimádásba
Április 8.
Kedd
Szám 21, 4-9. Jn 8, 21-30. Az evangelizáló közösség naponta a munkájával, illetve a gesztusaival áll mások elé, áthidalja a távolságokat, szükség esetén lealacsonyítja önmagát a reményvesztettek miatt, gondját viseli az emberi életnek, és így kerül kapcsolatba a szenvedő Krisztus testéhez tartozó embe-rekkel. Ma időt szánok családomra. /közösségemre/
Április 9.
Szerda
Dán 3,14-20. 91-92.95
Jn 8,31-42
Ezért az evangelizáló embereken megérződik „a nyáj szaga”, a nyáj pedig hallgat a szavukra. Az evangelizáló közösség így állítja rá magát a közös útra másokkal. Ajándékként élem meg a másik különbözőségét
Április 10.
Csütörtök
Ter 17, 3-9
Jn 8, 51-59
Az ilyen közösség az emberek szolgálatára áll az élet minden folyamatában, olyan erősen és olyan kitartóan, ahogyan csak lehet. Milyen visszatérő bűnöm tart engem rabszolgaságban?
Április 11.
Péntek
Jer 20, 10-13
Jn 10, 31-42
Ismeri, hogy mit jelent hosszan várakozni, és ismeri az apostoli kitartást. Az evangelizáló embernek nagy a türelme, és nem nagyon figyel az idő szabta határokra. Úgy „hozza meg termését”, ahogyan Isten adja az ő ajándékait. Böjtölök új hivatások születéséért
Április 12.
Szombat
Ez 37,21-28 Jn11,45-57 Az evangelizáló közösség mindig figyel a gyümölcsökre is, mert az Úr akarja, hogy termékenyek legyenek. Lehajol a gabonáért, de nem veszíti el a belső békéjét a gaz láttán. A legapróbb dolgot is készséges lelkülettel teszem
Április 13.
Virágvasárnap
Iz 50, 4-7
Fil 2,6-11
Mt 26,17-27,66.
Amikor a gazda gazt lát felnőni a gabona között, nem siránkozik, és nem esik pánikba. Megtalálja a módját, hogy gondoskodjék arról, hogy egy ilyen konkrét szituációkban is testet öltsön Isten szava, és az új élet gyümölcsei megteremjenek még akkor is, ha ez eléggé tökéletlennek vagy kivitelezhetetlennek tűnik is. Megtervezem az ünnepi előkészületeket azért, hogy maradjon időm az igazán lényegesre
Április 14.
Nagyhétfő
Iz 42,1-7
Jn 12,1-11.
A tanítvány tudja, hogy teljességgel oda kell adnia az életét, és ha Jézus Krisztus tanúja akar lenni, akkor akár a mártíromságig kockáztatni kell, hiszen az ő álma nem az, hogy ellenségeket gyűjtsön maga ellen, hanem az, hogy Isten szava meghallgattassék, és az ő megszabadító és megújító ereje megnyilvánuljék. Imádkozom, hogy a világban egyre többen nyíljanak meg Isten felé
Április 15.
Nagykedd
Iz 49,1-6
Jn 13,21-33.36-38.
Végül pedig az evangelizáló közösség ismeri a vidámsá-got, és mindig tud „ünnepelni”. Minden kis győzelmet, minden kis lépést az evangelizáció sikeréért díjazni tud, és meg is ünnepli ezeket. Átelmélkedem a mai szentírási részeket
Április 16.
Nagyszerda
Iz 50,4-9a
Mt 26,14-25.
Az örömteli evangelizáció a liturgiától nyeri el a szépsé-gét, ebben naponta kérhetjük a jó dolgokat. Mai fohászom: Őáltala, Ővele, Őbenne
Április 17.
Nagycsütörtök
Kiv 12,1-8.11-14
1Kor 11,23-26
Jn 13,1-15.
Szűz és Anya, Mária, te, aki a Szentlélek ösztönzésére befogadtad az élet Igéjét a te alázatos hited mélységébe, amelyet teljesen odaajándékoztál az Örökkévalónak, segíts, hogy kimondjuk a mi „igen”-ünket Jézus Örömhíre megszólaltatásának napjainkban minden korábbinál sürgetőbb szükségében. Végigelmélkedem a szenvedéstörténetet
Április 18.
Nagypéntek
Iz 52,13-53,12
Zsid 4,14-16. 5,7-9
Jn 18,1-19,42.
Esdd ki számunkra a feltámadottak új lelkesültségét, hogy elvigyük mindenkihez az élet Evangéliumát, amely legyőzi a halált! Add meg nekünk a szent vakmerőséget, hogy új utakat keressünk, és így eljusson mindenkihez a soha el nem múló szépség ajándéka! Felajánlom imáimat és böjtömet családtagjaimért és a bűnösökért
Április 19.
Nagyszombat
  Az új evangelizáció Csillaga, segíts, hogy felragyogjon bennünk a közösség, a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit, az igazságosság és a szegények iránti szeretet tanúságtétele, hogy az Evangélium öröme eljusson a föld határaiig, és egyetlen periféria se nélkülözze annak fényét.
Az élő Evangélium Anyja, a kicsinyek örömének forrása, imádkozz érettünk. Ámen. Alleluja.
Meglátogatom a Szentsírt és imádkozom a keresztségre készülőkért és a katekumenekért