Skip to content

Betegek kenete

„… segítsen meg téged az Úr… szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan!”

Az Egyház birtokában van a betegek javára szolgáló szentség, melyet maga Krisztus alapított: „Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház presbitereit és imádkozzanak fölötte, miután megkenték őt olajjal az Úr nevében”. Az a hívő veheti föl, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. E szentség fölvétele előtt a betegnek lehetőleg személyes gyónást kell végeznie. A betegek kenete különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára; erőt, békességet és bátorságot ad neki, s a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. Ez a szentség minden esetben fölkészíti a beteget az Atya házába vezető útra.

Szent Lőrincet, amikor arra kötelezték, hogy adja át üldözőinek az Egyház kincseit, akkor összehívta a szegényeket és a betegeket, ők az Egyház kincsei. Egy Egyházközségről mindent elárul, hogy hogyan viszonyul a betegekhez és a szenvedőkhöz. Minden évben a betegek világnapja /február 11./ kapcsán a plébánia felajánlja a betegek kenetének közösségi felvételét az érintettek számára. Egyéni esetekben pedig a betegek szentségének kiszolgáltatása akár otthon, akár a kórházban elsőbbséget élvez. Szükség esetén a plébánián kérhető. Mindezek felett a plébánia részéről megmarad a felajánlás a betegek megerősítésére és támogatására beszélgetés, imádság, áldoztatás és Szentmise szándék felajánlásának formájában.