Skip to content

Bűnbocsánat szentsége

„… feloldozlak bűneidtől… „

A keresztségben kapott új kegyelmi élet nem szünteti meg sem az emberi természet gyöngeségét, sem a bűnre való hajlandóságot. Krisztus megalapította a bűnbocsánat szentségét azon megkereszteltek megtérésére, akik a bűnnel eltávolodtak tőle. A bűnbánó cselekedetei a következők: gondos lelkiismeret-vizsgálat; töredelem (vagy bánat); bűnvallomás; elégtétel. A gyónás az egyetlen rendes módja annak, hogy a súlyos bűnökre bocsánatot nyerjünk az Egyház papjának közvetítése által. Minden hívő, aki eljutott az értelem használatára, köteles meggyónni súlyos bűneit legalább egyszer az évben, és valahányszor, amikor szentáldozáshoz akar járulni.

Városi plébániák nagy előnye, hogy a közelben akár egy a szerzetesek által fenntartott templomban /karmeliták, bencések/, akár egy nagyobb plébánián még egész nap folyamán vagy legalább Szentmisék alatt van lehetőség a gyónásra. Az egy papos plébániákon sajnos szűkülnek a lehetőségek. Templomunkban nagy hangsúlyt fektetünk az Első pénteki gyónás és áldozás kultúrájának meghonosítására. Ezért minden hónap első péntekén és vasárnapján a Szentmise előtt gyónási lehetőség van. Máskor a gyónási szándékot kérjük jelezni a sekrestyében. A bűnbánat szentségének menete és imái a felkészítő lelkiismeret vizsgálatot segítő anyaggal együtt megtalálhatóak a Hozsanna imakönyvben, a templom utolsó padjában és a gyóntatószékben.