Skip to content

Imacsoport

Az egyházközség imacsoportja 1995. január 5-én alakult, s azóta – Istennek legyen hála – heti rendszerességgel tartja az imaórát.

Az imacsoport tagjai Jézus ígéretének biztos tudatában gyűlnek össze:

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”

(Máté 18,20)

Az imaóra tehát Jézussal való találkozás helye.
Az imaóra vezetését a Szentlélekre bízzuk:

  • Imádsággal, énekkel dicsérjük a Szentháromságos Egy Istent.
  • Litánia imádkozásával engeszteljük az irgalmas Jézust önmagunk, családjaink, egyházközségünk vétkeiért, gyengeségeiért.
  • Az egyház liturgikus rendje szerint olvassuk a Szentírást. Elmélkedve hallgatjuk Jézus szavát, üzenetét, majd egyéni imával válaszolunk.
  • Rózsafüzért imádkozunk. A Szűzanya oltalmát, pártfogását kérve bízzuk rá gondjainkat, nehézségeinket. Gyermeki bizalommal kérve: járjon közben értünk szent Fiánál, vezessen minket szent Fiához, aki az Út, az Igazság és az Élet.

Az imacsoport tagjai adják az egyházközségi imalánc gerincét. 2006 óta – már erősen megfogyatkozva – jelenleg 22 fő imádkozik naponta egy tized rózsafüzért (havi titokcserével) hazánk megtérésért.

Hálás szívvel, hívő lélekkel köszönjük meg Jézus kegyelmét, amellyel ennyi éven át megtartotta az imacsoportot. Növelte hitünket, örömünket a reményben és szeretetünket a cselekvésben.

Az imacsoport nem zárt közösség, nyitott bárki számára, szeretettel fogadjuk minden testvér érdeklődését és csatlakozását.

 
2013. december 31.

Imacsoport tagjai

rozsafuzer