Skip to content
Mocorgós mise

Mocorgós mise 2014. február 1.

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM A GYERMEKEKET!”

KEDVES OVIS HITTANOSOK!
KEDVES SZÜLŐK!

Az ún. mocorgós misék gyermekek körében aratott eddigi sikere után 2014 február 1-én szombaton Urunk Bemutatásának /Gyertyaszentelő Boldogasszony/ ünnepének előestéjén 16.00-kor mocorgós misét tartunk a templomban.
A Szentmise érvényes vasárnapra, lehetőség szerint figyelembe veszi a kisebb és az óvódás korosztály igényeit Az ovis hittanos gyermekek családjai számára rámutat arra, hogy a keresztény élet több, mint az ovis hittan közösségi élménye. Ugyanakkor mindezt élményszerűen a gyermekek szintjén igyekszik elérni.
Bízva a találkozásban szeretettel hívjuk a családot:

2014. február 1-én szombaton 16.00 órára

Karitász hírek

A Római Katolikus Szent István Plébánia, Győr-Bácsa, Karitász csoportja december 19-én csütörtökön Bácsára és Sárásra vitte ki a szeretetcsomagokat a rászoruló családoknak és személyeknek. A hívek jólelkű tartós élelmiszer és anyagi támogatásának köszönhetően a karitász csoport tagjai és önkéntesei mintegy 50 csomagot osztottak szét. A címzettek nagy örömmel fogadták és hálásan köszönik. A karitász csoport tagjai örömmel vették, hogy egyre több helyen a csomag átadásán túl személyes találkozásra is sor kerülhetett.

A Római Katolikus Szent István Plébánia és Karitász csoportja nevében december 5-én és 20-án Egresits Ferenc plébános, Kocsis Zsuzsi és Petes Mihályné – a szükséges engedélyek megszerzése után – a Vámosszabadi menekült táborban járt. Szent Miklós napjára emlékezve önkéntesek és az ifjúsági csoport által készített ajándék zoknikat vittek. Karácsonyra pedig minden ott lakónak egy-egy szerény ajándékcsomagot nyújtottak át egy nagyon szolid karácsonyi ünnepség keretében. Feri atya a hirdetésben így indokolta az akciót a kedves hívek számára: „fontosnak tartottuk az ajándék átadását, kifejezve ezzel, hogy az Isten, és így a hívő ember előtt mindenki számít. Bár hazát és megélhetést nem adhatunk számukra, de legkevesebb, hogy kifejezzük haza és élettér iránti ínségükben, legmélyebb emberségükben szolidárisak vagyunk velük. Isten végtelen szeretete, és a keresztény felebaráti szeretet őket sem hagyja magukra. Hálásak lehetünk, hogy ennek most jelét adhattuk.”

Képgaléria

19 éves az egyházközség imacsoportja

Az egyházközség imacsoportja 1995. január 5-én alakult, s azóta – Istennek legyen hála – heti rendszerességgel tartja az imaórát.

Az imacsoport tagjai Jézus ígéretének biztos tudatában gyűlnek össze:

“Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”

(Máté 18,20)

Az imaóra tehát Jézussal való találkozás helye.
Az imaóra vezetését a Szentlélekre bízzuk:

  • Imádsággal, énekkel dicsérjük a Szentháromságos Egy Istent.
  • Litánia imádkozásával engeszteljük az irgalmas Jézust önmagunk, családjaink, egyházközségünk vétkeiért, gyengeségeiért.
  • Az egyház liturgikus rendje szerint olvassuk a Szentírást. Elmélkedve hallgatjuk Jézus szavát, üzenetét, majd egyéni imával válaszolunk.
  • Rózsafüzért imádkozunk. A Szűzanya oltalmát, pártfogását kérve bízzuk rá gondjainkat, nehézségeinket. Gyermeki bizalommal kérve: járjon közben értünk szent Fiánál, vezessen minket szent Fiához, aki az Út, az Igazság és az Élet.

Az imacsoport tagjai adják az egyházközségi imalánc gerincét. 2006 óta – már erősen megfogyatkozva – jelenleg 22 fő imádkozik naponta egy tized rózsafüzért (havi titokcserével) hazánk megtérésért.

Hálás szívvel, hívő lélekkel köszönjük meg Jézus kegyelmét, amellyel ennyi éven át megtartotta az imacsoportot. Növelte hitünket, örömünket a reményben és szeretetünket a cselekvésben.

Az imacsoport nem zárt közösség, nyitott bárki számára, szeretettel fogadjuk minden testvér érdeklődését és csatlakozását.

 
2013. december 31.

Imacsoport tagjai

Összejövetelek hétfőnként 17 óra kezdettel a Hargita u. 2. szám alatt.

rozsafuzer

Új oltárterítők adományból

Nemrég megjelent egyházközségünk tagjának, Máté Antalnak verses kötete, “Koldusbottal a világ körül” címmel. Könyvének eladásából befolyt összeget a templomunk javára ajánlotta fel, melyből a képen látható új oltárterítőket vásároltuk. A nagylelkű adományt ezúton is köszönjük Tóni bácsinak.
Oltarterito

Mikulás-nap a menekülttáborban és Sáráson

Mikulas_1

„Az Egyházban azok az elsők, akik szükséget szenvednek: emberi, lelki, anyagi szükséget.”
Ferenc pápa

2013. december 5-én a vámosszabadi menekülttáborba, december 6-án pedig a sárási gyerekeknek vittünk mikuláscsomagot. A névre szóló, kis zoknikat, amibe az ajándékokat tettük, az egyházközség önként jelentkező tagjai és más jóakaratú, segítőkész emberek készítették. A megajándékozottak mindkét helyen örömmel fogadták. A gesztus, hogy Isten előtt ők is fontosak és értékesek, és ahogy ezt fogadták, minden köszönetnél jobban megerősíti, hogy a közösen választott úton tovább kell járnunk. Köszönet az egész közösségnek és mindenkinek, aki bármilyen támogatással segített!

Képgalériák:

Mikulas_2

A képek a sárási találkozás alkalmával készültek.
Képek: Krémer József, Dr. Gyenes Mária

Hit évének lezárása

Az egyházi év végén, a hit évének lezárása alkalmából délután 3 órakor zenés imádságot tartottak Bácsána, a Szent István Király Templomban. A reggeli szentmise keretén belül imádkoztunk a Bácsáról származó papokért és szerzetesekért, annak kapcsán, hogy elkészült a nyáron elhunyt, bácsai születésű Érsek Sándor tb. kanonok síremléke. A szentmise után az eső ellenére szép számmal kisétáltunk a temetőbe, és Egresits Ferenc atya megáldotta a síremléket.
A délutáni imádságot követően a közösségi házban felavatásra került az egyházközség könyvtára, mely minden kedden délután várja az olvasókat. Vendégünk volt Simon Róbert Balázs győri alpolgármester is, akivel Dr. Ottófi Rudolfné, a KÉSZ győri elnöke tartott egy beszélgetést.

Megújult a győr-bácsai közösségi ház

2013. január 6.

Megújult a győr-bácsai közösségi ház, felújításra került a fürdőszoba, és a leendő könyvtár számára új polcrendszert gyártattak. 2013. január 6-án dr. Egresits Ferenc plébános megáldotta a megújult közösségi házat, egyik képviselőtestületi tagunk pedig egy szép faragott keresztet adományozott a háznak.

A közösségi házban (volt kántorlakás) az államosítás után óvodát alakítottak ki. A felújítás során átalakították a régi mosdót, hogy a ház alkalmassá váljon fiatalok elszállásolására is. A beruházás másik célja volt, hogy elősegítse egy könyvtár létrehozását. A közösségi házban több mint 3000 könyv található, melyek elhelyezése a most elkészült új polcok nélkül megoldhatatlan volt. A könyvek túlnyomó részét Benkó Tibor plébános gyűjtötte össze, és már ő is szerette volna az egyházközség tagjai számára hozzáférhetővé tenni. Két évvel ezelőtti halála után önkéntesek hónapokon keresztül katalogizálták, rendszerezték a könyveket, folyóiratokat, filmeket és hanglemezeket. A munka a végéhez közelít, az új polcokra felkerültek a könyvek, és reményeink szerint nemsokára elérhetők lesznek a győr-bácsai hívek számára. A beruházás részben az önkormányzat egyházaknak kiírt pályázatán elnyert félmillió forintból és önerőből valósult meg.
A közösségi ház legfőbb feladata, hogy még jobban összekovácsolja a híveket. Minden vasárnapi mise után összegyűlnek, és hetente más-más házigazda vendégeli meg őket, a sütemények mellett szellemi táplálékkal is. A közösségi ház ad otthont a családi hittannak, felnőtt katekézisnek, ifjúsági hittannak, filmvetítésnek és egyéb egyházi programoknak. Az ifjúsági hittanos csoport tagjai birtokba vették a kisebbik szobát, melynek az “Otthon a Kitárt Szívekhez” nevet adták. Minden önkéntes segítőre szálljon Isten áldása.

Képgaléria

Kép és szöveg: Pápai Gergely