Skip to content

Egyéb - 2. page

HÚSVÉT III. – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

A MKPK 2020 márc. 17-én kelt rendelkezése alapján: bár a templomok nyitva lesznek, minden nyilvános liturgia, beleértve a „nép részvételével” bemutatott szentmisét is, a rendelkezés visszavonásáig szünetel! A Püspök Atyák a fenti rendelkezésben mindenki számára megadták a felmentést a kötelező vasárnapi szentmise látogatás alól!

Templomunkban – a betegség és koruk miatt veszélyeztetettek kivételével – főként a szentmise szándékát kérő család tagjai, a szabályok betartásával részt vehetnek a szentmisén. A szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, a már előre felvett szándékra, természetesen ingyen bemutatom.

Ünnepek, emléknapok a héten:

Szerda: Sienai Szent Katalin Ü

Péntek: Szent József E

Szentmiseszándékok a héten:

28.k –

30.cs –

  01.p –

03.v Egyházközség élő és tagjaiért

A veszélyhelyzet idején a zsolozsmát a következő időpontokban mondom: 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret; 11.45:Napközi imaóra; 18.45:Esti dicséret; 22.00:Befejező imaóra. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára. A déli harangszó harmadik (és az Ige testté lett…) Üdvözlégy Mária imája alatt Szentségi áldásban részesítem mindazokat, akik lélekben a templom felé fordulnak.

A TEMPLOM NYÍTVA!

A SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL A LITURGIA LÁTOGATHATÓ!

Plébánosként szolgálati helyemen elérhető vagyok: Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára. A szentmise szándékai között a jövő hétre, de májusra is van szabad hely. Telefonon is lehet szentmise szándékot előjegyeztetni. Köszönöm!

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

Az “Élő Víz” kiadvány, Húsvét 3. vasárnapi része itt olvasható.

HÚSVÉT II. – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

A MKPK 2020 márc. 17-én kelt rendelkezése alapján: bár a templomok nyitva lesznek, minden nyilvános liturgia, beleértve a „nép részvételével” bemutatott szentmisét is, a rendelkezés visszavonásáig szünetel! A Püspök Atyák a fenti rendelkezésben mindenki számára megadták a felmentést a kötelező vasárnapi szentmise látogatás alól!

Hálás köszönet mindenkinek, aki a Nagycsütörtöki, Húsvéti kezdeményezéshez bármilyen formában kapcsolódni tudott és abból lelki erőt, megerősítést meríthetett. Az „ajánlat” vasárnaponként továbbra is él! Húsvéti üdvözlő lap még bőven található a templomban. Tudjuk, hogy a húsvéti idő pünkösdig tart!

Templomunkban a szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra, természetesen ingyen bemutatom.

Szentmiseszándékok a héten:

21.k id. Peilóber László és n. Teilinger Irén

23.cs

24.p Élő családtagokért

26.v † Oross György és n. Petes Anna

Bízunk benne, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatti korlátozások nem szigorodnak, hanem enyhülnek a továbbiakban, s akkor – a győri egyházmegyei iránymutatásnak megfelelően, a betegség és koruk miatt veszélyeztetettek kivételével – főként a szentmise szándékát kérő család tagjai, a szabályok betartásával részt vehetnek majd a szentmisén.

A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni a zsolozsmát, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába. 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret; 11.45:Napközi imaóra; 18.45:Esti dicséret; 22.00:Befejező imaóra. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára. A déli harangszó harmadik (és az Ige testté lett…) Üdvözlégy Mária imája alatt Szentségi áldásban részesítem mindazokat, akik lélekben a templom felé fordulnak.

A TEMPLOM NYITVA!

A SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL LÁTOGATHATÓ!

Plébánosként szolgálati helyemen elérhető vagyok: Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára. A szentmise szándékai között a jövő hétre, de májusra is van szabad hely. Telefonon is lehet szentmise szándékot előjegyeztetni. Köszönöm!

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

Az “Élő Víz” kiadvány, Húsvét 2. vasárnapi része itt olvasható.

Szentmiseszándékok 2020. május hónapra.

HÚSVÉT – URUNK FELTÁMADÁSÁNAK FŐÜNNEPE

A MKPK 2020 márc. 17-én kelt rendelkezése alapján: bár a templomok nyitva lesznek, minden nyilvános liturgia, beleértve a „nép részvételével” bemutatott szentmisét is, a rendelkezés visszavonásáig szünetel! A Püspök Atyák a fenti rendelkezésben mindenki számára megadták a felmentést a kötelező vasárnapi szentmise látogatás alól!

Templomunkban a szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra „nép részvétele nélkül”, természetesen ingyen bemutatom.

Szentmiseszándékok a héten:

13.h Benkó Tibor atya /10.00/

16.cs Szemeti Gyula n. Győri Margit cs. t.-ok

17.p Lencse Lívia /6.évf/

19.v † Szülők és családtagok

Hálás köszönet mindenkinek, aki virágvasárnapi kezdeményezés lényegét megértette és részt vett benne.

Sajnos az idén elmarad az ünnepi szentmise részeként megélt „ünnepi kézfogás”, de lélekben most is ott állok majd a templomajtóban és minden kedves testvérnek „Kegyelmekben gazdag, áldott és békés Húsvétot kívánok!” Az ezt kifejező üdvözlőlapot a templomban mindenki megtalálja. Aki erre jár, vigyen belőle. Hálás köszönet, az értünk imádkozóknak és az ajándékozónak! Szép gesztus, ha viszünk azoknak is, akiknek jobb, ha nem mozdulnak ki otthonról. Még csak érintkezni sem kell hozzá, ha egyszerűen a postaládába dobjuk.

A ministránsoknak ezúton is hálásan köszönjük a 2020. március 15-éig végzett hűséges szolgálatot. Bízunk a mielőbbi találkozásban! Nagyon vigyázzatok magatokra, szüleitekre és még inkább nagyszüleitekre! /Ferenc a. Judit, Annus, Margit néni és a hívek/.

A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni a zsolozsmát, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába. 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret; 11.45:Napközi imaóra; 18.45:Esti dicséret; 22.00:Befejező imaóra. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára. A déli harangszó harmadik (és az Ige testté lett…) Üdvözlégy Mária imája alatt Szentségi áldásban részesítem mindazokat, akik lélekben a templom felé fordulnak.

Nagyszombaton 19.40-20.00 valamint Húsvétvasárnap és hétfőn 10.30-11.00 között a templomban az előírt szabályok betartása mellett elérhető vagyok!

Az Új Ember hetilap a szokott helyen! A TEMPLOM NYITVA!

Plébánosként szolgálati helyemen elérhető vagyok: Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára.

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Mély testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

Az “Élő Víz” kiadvány, Húsvét vasárnapi része itt olvasható.

NAGYBÖJT VI. VASÁRNAPJA

A MKPK 2020. márc. 17-én kelt rendelkezése alapján: bár a templomok nyitva lesznek, minden nyilvános liturgia, beleértve a „nép részvételével” bemutatott szentmisét is, a rendelkezés visszavonásáig szünetel! A Püspök Atyák a fenti rendelkezésben mindenki számára megadták a felmentést a kötelező vasárnapi szentmise látogatás alól!

Templomunkban a szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra „nép részvétele nélkül” bemutatom. „ Ne feledjük, hogy már a nyári időszámítás van érvényben: esti szentmise kezdési időpontja: 19.00.

Szentmiseszándékok a héten:

07.k + Altrichter Mihály és n. Rádi Sarolta 09.cs Az utolsó vacsora emlékére

10.p Az Úr szenvedésének liturgiája

11.szEgyházközség élő és + tagjaiért

12.v Egyházközség élő és + tagjaiért

Virágvasárnap 10.00-kor megáldom a barkát és a „nép részvétele nélkül” elmondom a szentmisét. A szentmise után 11.00-tól a barkát kitesszük a templom elé. Aki arra jár, vigyen belőle. Szép gesztus, ha viszünk azoknak is, akiknek jobb, ha nem mozdulnak ki otthonról. Még csak érintkezni sem kell hozzá, hogy az előkertbe, cserépbe vagy éppen a postaládába tűzzük. A temetőbe a sírokra is vihetünk belőle. Köszönöm az együttműködést. Jézus Húsvétra vidékről Jeruzsálembe ment, most pedig a templomunktól a házunk felé tart. Jelöljük számára az utat. Most vasárnap 15.00-kor a keresztutat családjainkért ajánljuk fel.

Jézus keresztútja családoknak. Megnyitás után a jobb felső sarokban lévő ikonnal letölthető a keresztút a számítógépre, és PPT bemutató kezelésére alkalmas szoftverrel megtekinthető eredeti formátumban.

A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni a zsolozsmát, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába. 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret; 11.45:Napközi imaóra; 18.45:Esti dicséret; 22.00:Befejező imaóra. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára. A déli harangszó harmadik (és az Ige testté lett…) Üdvözlégy Mária imája alatt Szentségi áldásban részesítem mindazokat, akik lélekben a templom felé fordulnak.

Az Új Ember hetilap a szokott helyen! A TEMPLOM NYITVA!

Plébánosként szolgálati helyemen elérhető vagyok: Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára. A nagyhét családban történő megünnepléséhez segítség a https://katolikus.hu/-n található!

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Mély testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

Az “Élő Víz” kiadvány, nagyböjt VI. vasárnapjára szóló része itt olvasható.

Nagyhét misztériuma. Megnyitás után a jobb felső sarokban lévő ikonnal letölthető a keresztút a számítógépre, és PPT bemutató kezelésére alkalmas szoftverrel megtekinthető eredeti formátumban.

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA

A MKPK 2020 márc. 17-én kelt rendelkezése alapján: bár a templomok nyitva lesznek, minden nyilvános liturgia, beleértve a „nép részvételével” bemutatott szentmisét is, a rendelkezés visszavonásáig szünetel! A fentiekben lévő rendelkezés alapján, a rendelkezés ideje alatt templomunkban hívek részvételével bemutatott szentmise illetve bármilyen más szertartás nem lesz!

A rendelkezés alapvető célja a zárt térben való gyülekezés és jelenlét megszüntetésével lassítani a vírus terjedését. A rendelkezés értünk van! Senkinek nem kell lelkiismeret furdalást érezni a vasárnapi és ünnepi szentmise elmulasztásáért. A Püspök Atyák a fenti rendelkezésben mindenki számára megadták a felmentést!

Ebben a számunkra nehezen értelmezhető és elfogadható helyzetben javasolt lelkiekben bekapcsolódni egy olyan egy időben zajló szentmisébe, amelynek időpontját ismerjük. Templomunkban a szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra „nép részvétele nélkül”, természetesen ingyenesen elvégzem.

Szentmiseszándékok a héten:

31.k Krémer család tagjaiért

02.cs Szülők

03.p és élő családtagokért

05.v Egyházközségünk élő és tagjaiért

Most vasárnap 15.00-kor a keresztutat a betegekért, különösen a járványban érintettekért, gyógyítókért, ápolókért, segítőkért és családjaikért ajánljuk fel. A keresztút itt érhető el.

A továbbiakban is, mint eddig, naponta végzem minden emberért, az Egyházért, a megkereszteltekért, de különösen is a „rám bízottakért” a napi zsolozsmát. A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába. 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret; 11.45: Napközi imaóra; 17.45 Esti dicséret; 22.00 Befejező imaóra. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára.

Mától, ha elfoglaltságom engedi, a déli harangszó harmadik (és az Ige testté lett…) Üdvözlégy Mária imája alatt Szentségi áldásban részesítem mindazokat, akik lélekben a templom felé fordulnak.

Plébánosként szolgálati helyemen elérhető vagyok: Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára.

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Mély testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

Az „Élő Víz” kiadvány, nagyböjt V. vasárnapjára szóló része itt olvasható.

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA

A MKPK 2020. márc. 17-én kelt rendelkezése alapján a mai naptól, bár a templomok nyitva lesznek, minden nyilvános liturgia, beleértve a „nép részvételével” bemutatott szentmisét is, a rendelkezés visszavonásáig szünetel!

A fentiekben lévő rendelkezés alapján, a rendelkezés ideje alatt templomunkban hívek részvételével bemutatott szentmise illetve bármilyen más szertartás nem lesz! Tisztelettel kérjük az információ átadását másoknak is.

A rendelkezés alapvető célja, a zárt térben való gyülekezés és jelenlét megszüntetésével lassítani a vírus terjedését. A rendelkezés értünk van! Meg kell értenünk, hogy csak abban az esetben fáradozhatunk az emberek és az egyes ember üdvösségén, ha most mindent megteszünk életének és egészségének megóvásáért.

Senkinek nem kell lelkiismeret furdalást érezni a vasárnapi és ünnepi szentmise elmulasztásáért. A Püspök Atyák a fenti rendelkezésben mindenki számára megadták a felmentést!

Ebben a számunkra nehezen értelmezhető és elfogadható helyzetben javasolt lelkiekben bekapcsolódni egy olyan egy időben zajló szentmisébe, amelynek időpontját ismerjük. A „lelki áldozás” fogalmának lényegi ebben a csatolmányban mindenki megtalálja. Templomunkban a szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra, „nép részvétele nélkül”, természetesen ingyenesen elvégzem.

Ünnepek a héten:

Szerda: Urunk Születésének hírüladása FÜ

Szentmiseszándékok a héten:

  • 25.sz Szentpéteri István n. Dékán Margit cs. Tagok /18.00/
  • 26.cs Németh József /évf. /18.00/
  • 27.p Győri Imre n Huszár Anna /18.00/
  • 29.v † Ladocsi Béla n. Bacskó Terézia /10.00/

A továbbiakban is, mint eddig, naponta végzem minden emberért, az Egyházért, a megkereszteltekért, de különösen is a „rám bízottakért” a napi zsolozsmát. A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába.

  • 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret;
  • 11.45: Napközi imaóra;
  • 17.45: Esti dicséret;
  • 22.00: Befejező imaóra.

Zsolozsmát kérésre kölcsönbe tudok adni, de létezik online elérhető és telefonra is letölthető verzió. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára.

Mától, ha elfoglaltságom engedi, a déli harangszó harmadik (és az Ige testté lett…) Üdvözlégy Mária imája alatt Szentségi áldásban részesítem mindazokat, akik lélekben a templom felé fordulnak.

Plébánosként szolgálati helyemen elérhető vagyok:  Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára.

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Mély testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

A lelki áldozás

A lelki áldozás, az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Erre a legjobb idő a plébánia templomban „nép nélkül” tartott szentmise, a déli harangszó alatti szentségi áldás vagy az élőben közvetített szentmise alatti áldozás ideje. Mondjuk el ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy: Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Az Európai püspökök imája:

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője! Aki mindenható és irgalmas vagy. Aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen. Tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól.

Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

„Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak
eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Ámen!”

KÖZLEMÉNY

R. K. SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA, GYŐR-BÁCSA

KÖZLEMÉNY

1. A R. K. Szent István Templom a továbbiakban is nyitva marad. Egyénileg éljünk az Eucharisztikus Krisztus jelenlétének minden kegyelmével és erejével. Fordítsuk javunkra az isteni jelenlét számára lefoglalt tér kínálta lehetőségeket: elcsendesülés, elmélyülés és párbeszéd Istennel.

2. Minden nyilvános liturgia – a temetés kivételével – márc. 21. szombat déltől a visszavonásig szünetel. A püspök atyák – a fertőzés elkerülése céljából – minden szolgálatuk alá tartózó kedves hívőnek felmentést adtak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.


3. Ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette kellő időt töltsön imádsággal, Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével egyénileg vagy a családban. A televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén.

4. A szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra „nép nélkül” módon elvégzem. Így szeretnék tanúságot tenni arról, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja. A híveket pedig arra bátorítom, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.


5. Plébánosként szolgálati helyemen továbbra is elérhető vagyok: Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára.


6. A továbbiakban is, mint eddig, naponta végzem minden emberért, az Egyházért, a megkereszteltekért, de különösen is a „rám bízottakért” a napi zsolozsmát. A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába. 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret; 11.45: Napközi imaóra; 17.45 Esti dicséret; 22.00 Befejező imaóra. Zsolozsmát kérésre kölcsönbe tudok adni, de létezik online elérhető és telefonra is letölthető verzióban. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára.

7. A hivatalos kormány és járványügyi rendelkezéseken kívül, ránk vonatkozóan érdemes figyelni: a Magyar Katolikus Egyház, a Győri Egyházmegye, a bacsaplebania.hu honlapunkat. Érdemes időnként a Magyar Kurír illetve a 777blog.hu honlapok ajánlásait, felhívásait követni.

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Mély testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.