Skip to content

Új oltárterítők adományból

Nemrég megjelent egyházközségünk tagjának, Máté Antalnak verses kötete, „Koldusbottal a világ körül” címmel. Könyvének eladásából befolyt összeget a templomunk javára ajánlotta fel, melyből a képen látható új oltárterítőket vásároltuk. A nagylelkű adományt ezúton is köszönjük Tóni bácsinak.
Oltarterito

Mikulás-nap a menekülttáborban és Sáráson

Mikulas_1

„Az Egyházban azok az elsők, akik szükséget szenvednek: emberi, lelki, anyagi szükséget.”
Ferenc pápa

2013. december 5-én a vámosszabadi menekülttáborba, december 6-án pedig a sárási gyerekeknek vittünk mikuláscsomagot. A névre szóló, kis zoknikat, amibe az ajándékokat tettük, az egyházközség önként jelentkező tagjai és más jóakaratú, segítőkész emberek készítették. A megajándékozottak mindkét helyen örömmel fogadták. A gesztus, hogy Isten előtt ők is fontosak és értékesek, és ahogy ezt fogadták, minden köszönetnél jobban megerősíti, hogy a közösen választott úton tovább kell járnunk. Köszönet az egész közösségnek és mindenkinek, aki bármilyen támogatással segített!

Képgalériák:

Mikulas_2

A képek a sárási találkozás alkalmával készültek.
Képek: Krémer József, Dr. Gyenes Mária

Hit évének lezárása

Az egyházi év végén, a hit évének lezárása alkalmából délután 3 órakor zenés imádságot tartottak Bácsána, a Szent István Király Templomban. A reggeli szentmise keretén belül imádkoztunk a Bácsáról származó papokért és szerzetesekért, annak kapcsán, hogy elkészült a nyáron elhunyt, bácsai születésű Érsek Sándor tb. kanonok síremléke. A szentmise után az eső ellenére szép számmal kisétáltunk a temetőbe, és Egresits Ferenc atya megáldotta a síremléket.
A délutáni imádságot követően a közösségi házban felavatásra került az egyházközség könyvtára, mely minden kedden délután várja az olvasókat. Vendégünk volt Simon Róbert Balázs győri alpolgármester is, akivel Dr. Ottófi Rudolfné, a KÉSZ győri elnöke tartott egy beszélgetést.

Megújult a győr-bácsai közösségi ház

2013. január 6.

Megújult a győr-bácsai közösségi ház, felújításra került a fürdőszoba, és a leendő könyvtár számára új polcrendszert gyártattak. 2013. január 6-án dr. Egresits Ferenc plébános megáldotta a megújult közösségi házat, egyik képviselőtestületi tagunk pedig egy szép faragott keresztet adományozott a háznak.

A közösségi házban (volt kántorlakás) az államosítás után óvodát alakítottak ki. A felújítás során átalakították a régi mosdót, hogy a ház alkalmassá váljon fiatalok elszállásolására is. A beruházás másik célja volt, hogy elősegítse egy könyvtár létrehozását. A közösségi házban több mint 3000 könyv található, melyek elhelyezése a most elkészült új polcok nélkül megoldhatatlan volt. A könyvek túlnyomó részét Benkó Tibor plébános gyűjtötte össze, és már ő is szerette volna az egyházközség tagjai számára hozzáférhetővé tenni. Két évvel ezelőtti halála után önkéntesek hónapokon keresztül katalogizálták, rendszerezték a könyveket, folyóiratokat, filmeket és hanglemezeket. A munka a végéhez közelít, az új polcokra felkerültek a könyvek, és reményeink szerint nemsokára elérhetők lesznek a győr-bácsai hívek számára. A beruházás részben az önkormányzat egyházaknak kiírt pályázatán elnyert félmillió forintból és önerőből valósult meg.
A közösségi ház legfőbb feladata, hogy még jobban összekovácsolja a híveket. Minden vasárnapi mise után összegyűlnek, és hetente más-más házigazda vendégeli meg őket, a sütemények mellett szellemi táplálékkal is. A közösségi ház ad otthont a családi hittannak, felnőtt katekézisnek, ifjúsági hittannak, filmvetítésnek és egyéb egyházi programoknak. Az ifjúsági hittanos csoport tagjai birtokba vették a kisebbik szobát, melynek az „Otthon a Kitárt Szívekhez” nevet adták. Minden önkéntes segítőre szálljon Isten áldása.

Képgaléria

Kép és szöveg: Pápai Gergely