Skip to content

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA

A MKPK 2020. márc. 17-én kelt rendelkezése alapján a mai naptól, bár a templomok nyitva lesznek, minden nyilvános liturgia, beleértve a „nép részvételével” bemutatott szentmisét is, a rendelkezés visszavonásáig szünetel!

A fentiekben lévő rendelkezés alapján, a rendelkezés ideje alatt templomunkban hívek részvételével bemutatott szentmise illetve bármilyen más szertartás nem lesz! Tisztelettel kérjük az információ átadását másoknak is.

A rendelkezés alapvető célja, a zárt térben való gyülekezés és jelenlét megszüntetésével lassítani a vírus terjedését. A rendelkezés értünk van! Meg kell értenünk, hogy csak abban az esetben fáradozhatunk az emberek és az egyes ember üdvösségén, ha most mindent megteszünk életének és egészségének megóvásáért.

Senkinek nem kell lelkiismeret furdalást érezni a vasárnapi és ünnepi szentmise elmulasztásáért. A Püspök Atyák a fenti rendelkezésben mindenki számára megadták a felmentést!

Ebben a számunkra nehezen értelmezhető és elfogadható helyzetben javasolt lelkiekben bekapcsolódni egy olyan egy időben zajló szentmisébe, amelynek időpontját ismerjük. A „lelki áldozás” fogalmának lényegi ebben a csatolmányban mindenki megtalálja. Templomunkban a szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra, „nép részvétele nélkül”, természetesen ingyenesen elvégzem.

Ünnepek a héten:

Szerda: Urunk Születésének hírüladása FÜ

Szentmiseszándékok a héten:

 • 25.sz Szentpéteri István n. Dékán Margit cs. Tagok /18.00/
 • 26.cs Németh József /évf. /18.00/
 • 27.p Győri Imre n Huszár Anna /18.00/
 • 29.v † Ladocsi Béla n. Bacskó Terézia /10.00/

A továbbiakban is, mint eddig, naponta végzem minden emberért, az Egyházért, a megkereszteltekért, de különösen is a „rám bízottakért” a napi zsolozsmát. A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába.

 • 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret;
 • 11.45: Napközi imaóra;
 • 17.45: Esti dicséret;
 • 22.00: Befejező imaóra.

Zsolozsmát kérésre kölcsönbe tudok adni, de létezik online elérhető és telefonra is letölthető verzió. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára.

Mától, ha elfoglaltságom engedi, a déli harangszó harmadik (és az Ige testté lett…) Üdvözlégy Mária imája alatt Szentségi áldásban részesítem mindazokat, akik lélekben a templom felé fordulnak.

Plébánosként szolgálati helyemen elérhető vagyok:  Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára.

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Mély testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

A lelki áldozás

A lelki áldozás, az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Erre a legjobb idő a plébánia templomban „nép nélkül” tartott szentmise, a déli harangszó alatti szentségi áldás vagy az élőben közvetített szentmise alatti áldozás ideje. Mondjuk el ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy: Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Az Európai püspökök imája:

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője! Aki mindenható és irgalmas vagy. Aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen. Tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól.

Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

„Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak
eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Ámen!”

KÖZLEMÉNY

R. K. SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA, GYŐR-BÁCSA

KÖZLEMÉNY

1. A R. K. Szent István Templom a továbbiakban is nyitva marad. Egyénileg éljünk az Eucharisztikus Krisztus jelenlétének minden kegyelmével és erejével. Fordítsuk javunkra az isteni jelenlét számára lefoglalt tér kínálta lehetőségeket: elcsendesülés, elmélyülés és párbeszéd Istennel.

2. Minden nyilvános liturgia – a temetés kivételével – márc. 21. szombat déltől a visszavonásig szünetel. A püspök atyák – a fertőzés elkerülése céljából – minden szolgálatuk alá tartózó kedves hívőnek felmentést adtak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.


3. Ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette kellő időt töltsön imádsággal, Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével egyénileg vagy a családban. A televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén.

4. A szentmiséket az előre meghirdetett, illetve szokott időben, – ha nem leszek akadályoztatva – a már előre felvett szándékra „nép nélkül” módon elvégzem. Így szeretnék tanúságot tenni arról, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja. A híveket pedig arra bátorítom, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.


5. Plébánosként szolgálati helyemen továbbra is elérhető vagyok: Tel.: +36 96 820 244; Mobil: +36 30 228 1294. Szeretettel, nyitottan és készséggel állok a kedves testvérek szolgálatára.


6. A továbbiakban is, mint eddig, naponta végzem minden emberért, az Egyházért, a megkereszteltekért, de különösen is a „rám bízottakért” a napi zsolozsmát. A veszélyhelyzet idején igyekszem pontos időben végezni, hogy aki szeretne és módjában áll otthonról is bekapcsolódhasson az imába. 07.30: Imádságra hívás, Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret; 11.45: Napközi imaóra; 17.45 Esti dicséret; 22.00 Befejező imaóra. Zsolozsmát kérésre kölcsönbe tudok adni, de létezik online elérhető és telefonra is letölthető verzióban. Ebben a szükséghelyzetben mindenkit kérek és buzdítok a közös imára.

7. A hivatalos kormány és járványügyi rendelkezéseken kívül, ránk vonatkozóan érdemes figyelni: a Magyar Katolikus Egyház, a Győri Egyházmegye, a bacsaplebania.hu honlapunkat. Érdemes időnként a Magyar Kurír illetve a 777blog.hu honlapok ajánlásait, felhívásait követni.

TEDD MEG, AMIT MEGTEHETSZ, ÉS ISTEN IS MEGSEGÍT!

Mély testvéri szeretettel és imával: Ferenc a.

Nagyböjti lelkigyakorlat, Dr. Beer Miklós püspökatya vezetésével

Kérjük Krisztust Nagyböjt idején:
„Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint”

/Ferenc pápa/

2020. febr. 28-29; márc. 1.

02.28. Péntek:

 • 18:00 óra: 1. elmélkedés szentmise keretében

A kereszténység „alapértékei” Szent Jánosnál I.

02.29. Szombat:

 • 10:30 Ministránspróba
 • 16:00 Mocorgós mise a kultúrházban

A mocorgós mise után a gyermekek számára foglalkozást tartunk!

 • 17:00 Előadás, fórum akultúrházban

Feladatunk „az  egész teremtett világ, de különösen a szegények, elesettek őrzése”! /Ferenc pápa./. „Oszd meg…, fogadd be…, öltöztesd föl…, ne fordulj el…! Akkor majd felragyog világosságod…” /Iz58,7-8/.  

03.01. Vasárnap:

 • 10:00 2. elmélkedés szentmise keretében

A kereszténység „alapértékei” Szent Jánosnál II.

Simon András: „Életed üzenet”

„Életed Üzenet”

tanúságtevő előadás

 

Előadó:

Simon András

grafikusművész, író

Időpont:2019. március 10. vasárnap
a 15:00 órás keresztutat követően

 

Helyszín:Győr-Bácsa
Szent István Plébánia közösségi háza